هاست ابری مولتی لوکیشن پربازدید لینوکس

cltpro-500


فضا= ۵۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cltpro-1000


فضا= ۱۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cltpro-2000


فضا= ۲۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cltpro-3000


فضا= ۳۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cltpro-5000


فضا= ۵۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cltpro-10000


فضا= ۱۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= Cpanel

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۴ گیگابایت

میزان CPU= ۲ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد